Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Wieczór Uwielbienia po wakacjach – 6 września 2024 r. – Pierwszy piątek miesiąca. Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 19:30 w dolnym kościele, następnie adoracja Najświętszego Sakramentu.

MODLITWY DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Modlitwa św. Augustyna
Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen

Modlitwa św. Efrema
Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna!
Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał;
radości, abym się napełnił świętą pociechą;
pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy;
owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń.
Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej;
dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich;
mądrości, abym umiał unikać grzechów;
łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło.
Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu;
skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim;
wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości,
jaka należy się Twemu przybytkowi.
Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce,
zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen

Modlitwa św. Katarzyny ze Sieny
O Duchu Święty, przyjdź do mego serca.
O Boże żywy, mocą swoją świętą pociągnij me serce ku sobie.
Racz mi udzielić daru roztropnej miłości razem ze świętą bojaźnią.
Zachowaj mnie od wszelkiej złej myśli.
Niech miłość Twoja będzie mi żarem i światłem,
ażeby każdy ciężar stał mi się lekkim.
Święty mój Ojcze i słodki mój Panie!
Wspomóż mnie w każdej Twej służbie.
Daj mi miłość Twoją. Amen

Modlitwa św. Jana Pawła II, której nauczył go ojciec
Duchu Święty, proszę Cię:
o dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu dla lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował;
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie o Boże obraża. Amen