Pierwsza Sobota miesiąca

Członkowie „Żywego Różańca” zapraszają w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Czuwanie z modlitwą różańcową. Jest ono odpowiedzią na wezwanie, które Maryja przekazała 13 maja 1917 r. w Fatimie: «Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach. Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść».

NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Pierwsza Sobota: 6 lipca 2024 (dolny kościół)
7:10 – Słowo wprowadzające kapłana.
7:25 – Modlitwa różańcowa wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.
8:00 – Msza św., wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.

Zachęcamy czcicieli Matki Bożej Królowej Różańca Świętego do czytania i prenumeraty miesięcznika formacyjnego Różaniec.

MODLITWA RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA W LIPCU I SIERPNIU

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO
Tajemnice radosne
(poniedziałki i soboty)
I Zwiastowanie NMP
II Nawiedzenie św. Elżbiety
III Narodzenie Jezusa
IV Ofiarowanie w świątyni
V Znalezienie w świątyni

Tajemnice światła (czwartki)
I Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
II Objawienie siebie na weselu w Kanie Galilejskiej
III Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
IV Przemienienie na górze Tabor
V Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorki i piątki)
I Modlitwa w Ogrójcu
II Biczowanie
III Cierniem ukoronowanie
IV Droga Krzyżowa
V Śmierć na Krzyżu

Tajemnice chwalebne (środy i niedziele)
I Zmartwychwstanie Pana Jezusa
II Wniebowstąpienie
III Zesłanie Ducha Świętego
IV Wniebowzięcie Maryi
V Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi