Anonimowi Alkoholicy (AA) – to wspólnota, której uczestnicy uzależnieni od alkoholu wspierają się wzajemnie w procesie zdrowienia.

Spotkania Grupy AA „Przystań”:
– każdy wtorek o 18:00, sala nr 1 w Domu Parafialnym.
– każda sobota o 16:00, sala nr 1 w Domu Parafialnym.

Anonimowi Alkoholicy mówią o sobie, że są „wspólnotą ludzi, którzy dzielą się swymi doświadczeniami, swoją mocą i nadzieją, że mogą rozwiązać swój wspólny problem i pomóc innym w zdrowieniu z alkoholizmu”. Jedynym warunkiem potrzebnym do uczestnictwa w tej wspólnocie jest pragnienie powstrzymania się od picia. Podstawowym celem zaś jest trzeźwość oraz pomaganie innym ludziom w jej osiągnięciu i utrzymaniu.

Członkowie grup uczestniczą w regularnych spotkaniach, nazywanych mityngami, i indywidualnie korzystają z zaleceń programu. Zachowują anonimowość w wystąpieniach publicznych i w czasie mityngów. Treść programu została opisana w formie Dwunastu Kroków.

Dwanaście Kroków wywodzi się z praktycznych doświadczeń pierwszych członków AA, związanych z ich działaniami na rzecz osiągnięcia trzeźwości. Realizacja Kroków wymaga od członków wspólnoty działania i jest długotrwałym procesem. Traktowane poważnie dają szansę na dokonanie wielkich zmian.