Opiekun: ks. Wojciech Bober MS
Animatorka: Maria Bębenek

Spotkania:
– II czwartek m-ca, Eucharystia,
– IV czwartek m-ca, spotkanie modlitewne.

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży.

Cel i środki AM

 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
 • Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
 • Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
 • Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
 • Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
 • Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
 • Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
 • Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
 • Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
 • Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne

Szerzenie czci do NSPJ

Członkowie ofiarują codziennie rano wszystkie swoje modlitwy, prace, radości i cierpienia w intencji nawrócenia grzeszników i w intencjach wyznaczonych na każdy miesiąc przez Ojca Świętego. Praktykują różne formy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusa i włączają się w ten sposób w dzieło zbawienia świata. W mieszkaniach umieszczają wizerunek Serca Bożego i noszą medalik. Stają się apostołami przyczyniającymi się do zapanowania Królestwa Bożego na ziemi.

Zobowiązania osób z AM

 • U początku dnia odmówienie modlitwy ofiarowania się Panu Bogu
 • W ciągu dnia rozważenie jednej tajemnicy Różańca w intencjach Papieża
 • Wieczorem przeprowadzenie rachunku sumienia minionego dnia
 • W ciągu tygodnia udział w Eucharystii z Komunią św. wynagradzającą NSPJ
 • Comiesięczne uczestniczenie w pierwszopiątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu
 • Zapoznanie się z papieską intencją ogólną i misyjną na dany miesiąc

Strona internetowa: Apostolstwo Modlitwy Polska