Wspólnota dla dorosłych cierpiących z powodu trudnego dzieciństwa.

Spotkania:
– wtorek o 17:00,  sala „La Salette”, w Domu Parafialnym.
W spotkaniach grupy mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie.

DDA to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcja (np. alkoholizm, przemoc, chłód emocjonalny). Nikt nie ma prawa, ani władzy mówienia drugiemu, co on powinien lub musi zrobić, ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia. DDA nie jest połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach. Używamy dwunastu kroków i dwunastu tradycji przyjętych z AA jako podstawy naszego programu odkrywania – zdrowienia oraz jako naszego przewodnika do przeżywania jednego dnia w danym czasie.

Pierwszym ruchem we wspólnocie DDA jest zbadanie wcześniejszego życia. Następnie uczymy się, jakie alternatywy są dostępne. Uczymy się odczuwać. Odkrywamy siebie i swoją wartość. Uczymy się, że nie musimy być doskonali i zauważamy jak dążenie do doskonałości prowadziło nas do obsesyjnego zachowania, polegającego na ciągłym zadowalaniu innych lub rzucaniu kolejnych wyzwań. Uczymy się zmieniać nasze życie, opierając się na własnych wyborach, nie zaś na samo unicestwiających nas reakcjach. Odkrywamy w nas „dziecko”. Przyznajemy, że to „dziecko” trzymało nas przy życiu, ale teraz potrzebuje naszej opieki. Odkrywamy magię zdziwionego „dziecka”, które żyje i zdrowieje.

Uczęszczając na mityngi, pracując nad krokami, uczymy się jak stać pełnymi, zdrowymi ludźmi, jak na to zasługujemy. Możemy tylko dzielić się z tobą naszym doświadczeniem, siłą i nadzieją oraz zwrócić się do ciebie, abyś dzielił się swoją historią i dorastaniem z nami.

Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze; uzdrowienie każdego z nas zależy od jedności wspólnoty DDA.

Anonimowość stanowi podstawę duchową wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami. Tradycja ta oznacza, że uczestnicy spotkań pozostają anonimowi, a żadne zasłyszane fakty czy opinie nie są wypowiadane ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane poza grupą terapeutyczną.

Nasza grupa DDA nie posiada serwisu internetowego ani konta na żadnym z portali społecznościowych.