Opiekun Rzeszowskiego Koła Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej: ks. Wojciech Bober MS 
Adiutor Rzeszowskiego Koła Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej w Parafii: Zdzisław Szostek

Spotkania:
– Jedno w miesiącu z modlitwą różańcową i Eucharystią w dolnym kościele.

Historia

Apostolstwo Modlitwy Różańcowej na Jasnej Górze swoje korzenie wywodzi z Bractwa Różańcowego erygowanego w 1610 r. W 1968 r. w nawiązaniu do wielowiekowej tradycji Paulin O. dr Bronisław Matyszczyk powołał Jasnogórską Rodzinę Różańcową (JRR) pod opieką Aniołów Stróżów nie tylko w Polsce, ale również w innych państwach Europy i świata. Zawierzenia Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej Matce Bożej dokonano 6 stycznia 1968 r. Dnia 5 sierpnia 1974 r. Jasnogórska Rodzina Różańcowa została zatwierdzona przez Prymasa Tysiąclecia Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Misja i modlitwa

Apostolstwem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej jest szerzenie misji Jasnej Góry w Polsce i na świecie, poprzez modlitwę różańcową , która jest dla JRR środkiem jedności i więzi z Sanktuarium Narodu . Przynależność do JRR zobowiązuje członków do modlitwy przynajmniej jedną Tajemnicą Różańca Świętego codziennie. Zadaniem Członków jest też troska o odnowę życia religijno-społecznego i pogłębianie swojej duchowości. Odmawiając różaniec, sercem trwamy przy Maryi Królowej na Jasnej Górze i podtrzymujemy tę więź poprzez uczestnictwo w miarę możliwości w rekolekcjach na Jasnej Górze w październiku a także w codziennym Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00 oraz przez biuletyn „Ave Maria” i działanie Adiutorki.

Rzeszowskie Koło Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Członkowie należący do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej utworzyli 13 VI 2003 r. w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej rzeszowskie Koło JRR, które powiększało swe szeregi. Aktualnie Koło JRR liczy łącznie z 12 osobami zmarłymi 136 Członków. Z Parafii Matki Bożej Saletyńskiej 35 Członków, pozostali z innych parafii Rzeszowa i okolic. Członkowie rzeszowskiego Koła JRR realizują swoje zadania w oparciu o zalecenia statutowe oraz Ojca Dyrektora JRR zawarte w Jasnogórskim Modlitewniku Różańcowym i w bieżących biuletynach „Ave Maria”. Ponadto w II poniedziałek każdego miesiąca o godz. 16.15 w Kaplicy Domu Zakonnego uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej w intencjach stałych, Członków JRR i ich Rodzin oraz w intencjach aktualnych w danym okresie. Raz na kwartał w intencji Członków sprawowana jest Msza Św. Organizowane są też spotkania w czytelni La Salette.

Strona internetowa: Jasnogórska Rodzina Różańcowa.