Opiekun: ks. Michał Gierut MS
Lider: Lucyna Kornaga

Spotkania:
– wtorek o 19:20.
Wieczory uwielbienia:
– I piątek m-ca, rozpoczęcie Mszą św. o 19:30 w dolnym kościele.

„Wspólnota Bożego Ciała” odnowa w Duchu Świętym.

Wspólnota powstała w 1998 r. z inicjatywy grupy osób spotykających się na modlitwie. Członkami naszej wspólnoty są osoby w różnym wieku, z rożnych środowisk oraz grup zawodowych. Obecnie wspólnota liczy około 60 osób. Celem wspólnoty jest prowadzenie ludzi do Boga, poprzez otwieranie się na działanie Ducha Świętego oraz Jego dary i charyzmaty, oddawanie czci Trójcy Świętej w modlitwie dziękczynienia, uwielbienia i modlitwie charyzmatycznej.

Budujemy wspólnotę miłości szczególnie przez wspólną Eucharystię, Adorację Najświętszego Sakramentu oraz rozważanie słowa Bożego. W pierwsze piątki miesiąca podczas Adoracji modlimy się o nawrócenie, przebaczenie, modlitwy pokutne oraz o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Jedno spotkanie w miesiącu jest poświęcone Matce Bożej Saletyńskiej, na którym głoszone jest orędzie z La Salette. Organizujemy Seminaria Odnowy Wiary.

Posługujemy modlitwą wstawienniczą we wspólnocie jak również w razie potrzeby w szpitalach, hospicjach i w domach dla obłożnie chorych. Jedna z naszych diakonii posługuje w Zakładzie Karnym. Prowadzimy pogotowie modlitewne poprzez SMS-y oraz członkowie wspólnotowej Róży Różańcowej modlą się w podanych intencjach. Bierzemy czynny udział w „życiu” parafialnym.

Organizujemy Wieczory Uwielbienia, Wigilię Zesłania Ducha Świętego, prowadzimy Adorację podczas Jerycha, przy Grobie Pańskim oraz Drogę Krzyżową.

Strona internetowa: Odnowa w Duchu Świętym.