Opiekun: ks. Piotr Bonarek MS

W Parafii od początku jej istnienia i w miarę jak stawała się coraz to bardziej wspólnotą, powstawały kolejne Róże Żywego Różańca.

Członkowie Żywego Różańca przeważnie gromadzą się w niedziele na Mszy św. o godz. 8:00. Zwyczajnie na tę godzinę zamawiana jest intencja mszalna przez członków bądź to, w intencji żywych bądź to, w intencji zmarłych członków Żywego Różańca.

W I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 ma miejsce zmiana tajemnic różańcowych. Podczas tego spotkania podawana jest intencja modlitwy na bieżący miesiąc, wspominani są zmarli członkowie Żywych Róż.

W poniedziałek po I niedzieli miesiąca ma miejsce spotkanie formacyjne dla wszystkich członków Żywego Różańca. Podczas takiego spotkania jest głoszona katecheza i są omawiane sprawy organizacyjne oraz bieżące problemy, które mogą pojawić się w poszczególnych Różach.

Wszystkich Żywych Róż niewiast jest w Parafii 20, natomiast Żywych Róż mężczyzn jest 4. Każda Róża ma po 20 osób i w każdej Róży jest osoba odpowiedzialna – zelator. Spisy wszystkich członków Żywych Róż znajdują się w archiwum parafialnym. Poszczególna Róża posiada swojego Patrona. Imienny spis członków Żywych Róż zawiera imiona i nazwiska poszczególnych członków, jak również adresy zamieszkania i numery.

Członkowie Żywego Różańca od czasu do czasu proszeni są do specjalnych akcji w Parafii. Głównie kładzie się akcent na odpowiedzialność apostolską poszczególnych członków Żywego Różańca, ale są także zapraszani do zbierania ofiar do puszek z okazji różnych akcji duszpasterskich i do pomocy w dziełach charytatywnych w Parafii. Członkowie Róż Mężczyzn w każdą niedzielę zbierają ofiary na tacę podczas Mszy św. o godz. 8.00 i są dyspozycyjni w sytuacji, gdy ks. Proboszcz uzna, że jest potrzebna pomoc w posłudze.