Opiekunowie:
I Wspólnota – ks. Wojciech Bober MS
II Wspólnota – ks. Roman Gierek MS

Spotkania:
– wtorek, I Wspólnota o 18:45
– czwartek, II Wspólnota o 19:15

Spotkania naszych wspólnot odbywają się raz w tygodniu. Są to spotkania modlitewne, gdzie głównym celem jest uwielbienie naszego Pana Jezusa. Trwają one 90 minut. Na czas modlitwy składają się: modlitwa do Ducha Świętego, dziękczynienie Bogu Ojcu, przeproszenie, uwielbienie i chwała Jezusowi. Potem jest czytanie wspólne Słowa Bożego lub z nadchodzącej niedzieli lub tak, jak najstarsza wspólnota ma spotkania w oparciu o Słownik Teologii Biblijnej czyli są to spotkania tematyczne. Później jest czas na dzielenie się Słowem Bożym, wiarą – czyli świadectwa i na koniec modlitwa prośby. Wszystko to przeplatane jest śpiewem.

Raz w miesiącu mamy wspólnotową Eucharystię, na której spotykają się wszystkie nasze wspólnoty. Poza tym przeżywamy również spotkania modlitewne wszystkich wspólnot i liturgie pokutne. Odbywają się też spotkania w grupach tzw. Domkach Przyjaciół. Do naszej wspólnoty może należeć każdy w wieku powyżej 18 lat (górnej granicy nie wyznaczamy). Do wspólnoty można przystąpić zgłaszając się na Kurs Nowe Życie z Bogiem, odbywając go i przyjmując Chrystusa, jako Pana swojego życia.

Strony internetowe: Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji ; SSNE – Saletyni Rzeszów