Intencję mszalną zamawiamy w kancelarii parafialnej.

Intencja mszalna jest dobrowolną ofiarą zamawiającego. Osoba zamawiająca otrzymuje pamiątkowy obrazek, na którym jest podana data i godzina sprawowania Mszy Św.

Zachęcamy do pełnego uczestnictwa w Eucharystii poprzez przystąpienie do Komunii Św.

Kiedy jestem zobowiązany do uczestnictwa we Mszy św.?

W niedzielę oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. oraz powstrzymywać się od wykonywania prac niekoniecznych, czyli tych prac i zajęć, które utrudniają:
– oddawania Bogu czci,
– przeżywanie radości właściwej dniowi świątecznemu,
– korzystanie z należytego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Nakazowi uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i w święta nakazane czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim (nie tylko rzymskim), bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego (zob. 1248 § 2 KPK).

 Święta nakazane:
– Narodzenie Pańskie (25.12),
– Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01),
– Objawienie Pańskie (06.01),
– Ciała i Krwi Pańskiej,
– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15.08),
– Wszystkich Świętych (1.11).

 Co to jest Mszgregoriańska?

Mszą Świętą gregoriańską (także gregorianką) nazywa się cykl trzydziestu Mszy Św. odprawianych codziennie w intencji jednej osoby zmarłej przez kolejne trzydzieści dni (w trybie ciągłym). W przypadku gregorianki kluczowa jest bowiem intencja oraz ciągłość.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1324 – Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha.