Pogrzeb osoby zmarłej zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

Należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Akt zgonu zmarłego z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Zaświadczenie ks. kapelana lub innego kapłana o udzielonych przed śmiercią sakramentach św., jeśli taka sytuacja miała miejsce.
  3. Pisemna zgoda ks. Proboszcza na pogrzeb, gdy zmarły mieszkał poza naszą Parafią.

Najlepszym darem dla zmarłego jaki możemy mu ofiarować jest pełne uczestnictwo w Eucharystii z przyjęciem Komunii Św. w jego intencji.

Czy kapłan może odmówić pogrzebu katolickiego?

Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje ten temat dość konkretnie. Pogrzebu katolickiego można odmówić wówczas, gdy osoba zmarła:
– była heretykiem, schizmatykiem,
– dokonała apostazji – wystąpienia z kościoła katolickiego,
– wybrała spalenie ciała z pobudek innych niż katolicki: m.in. dzielenie prochów zmarłego między członków rodziny, rozrzucania ich w tzw. ogrodach pokoju, w morze czy w górach, ustawiania ich „domach na kominku”, wysyłania ich w kosmos, czy nawet robienia z nich broszek,
– była grzesznikiem w sposób jawny i oczywisty, a jej pogrzeb w obrządku katolickim może wywołać publiczne zgorszenia.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1682 – Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.