Narzeczeni powinni na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Jeśli narzeczeni są spoza Parafii: konieczna jest zgoda od swojego ks. Proboszcza na ślub poza Parafią (wystarczy od jednej osoby).
  2. Świadectwo chrztu.
  3. Świadectwo bierzmowania.
  4. Kurs przedmałżeński.
  5. Katechezy przedślubne plus poradnictwo rodzinne.
  6. Ksero świadectwa z religii z ostatniej klasy Szkoły Ponadpodstawowej.
  7. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego.

W naszej Parafii kurs przedmałżeński obywa się w lutym każdego roku. Szczegóły w ogłoszeniach duszpasterskich w styczniu. Spotkania dwa razy w tygodniu – dolny kościół.
Natomiast katechez przedślubnych połączonych z poradnictwem rodzinnym nie prowadzimy.

Informacje na temat katechez i poradnictwa – Wydział Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Rzeszowskiej:

– telefony: + 48 17 852 44 19 wew. 63; +48 514 383 661
– internet: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Rzeszowskiej

Św. Jana Pawła II do małżonków:

Sakrament małżeństwa niesie ze sobą łaskę, która nasze ludzkie życie ma ugruntować w Bogu i skierowywać stale na Boga. Na duchowym i nadprzyrodzonym fundamencie łaski Bożej opiera się droga do waszego zbawienia, która prowadzi poprzez budowanie wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. (…)
Odwołujcie się do tej sakramentalnej łaski nieustannie, w modlitwie i postępowaniu. Odwołujcie się zwłaszcza wtedy, gdy na swej drodze napotykacie trudności i doświadczenia. Chrystus pragnie być z wami zawsze! Niech miłość wasza nigdy nie przestanie czerpać z tej miłości, jaką On umiłował. Wtedy ta miłość nigdy się nie wyczerpie. Nie zawiedziecie się na niej.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1617 – Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.