Chrzest dziecka zgłaszamy w kancelarii parafialnej, miesiąc przed planowanym terminem.

Zgłaszając chrzest należy dostarczyć następujące dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  2. Dane personalne rodziców i chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania).
  3. Zaświadczenie rodziców chrzestnych z Parafii gdzie mieszkają, że są osobami wierzącymi i praktykującymi.
  4. W przypadku dzieci spoza naszej Parafii należy dostarczyć pozwolenie ks. Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców, na chrzest dziecka poza Parafią.

Sakrament chrztu św. jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Jak dobrze przygotować się do Chrztu świętego dziecka?

Chrzest dziecka jest bardzo podniosłym i ważnym momentem, zarówno w jego, jak i w naszym życiu. Wiąże się także z dużą odpowiedzialnością. Warto więc uświadomić sobie nasze obowiązki wobec nowego członka Kościoła jeszcze przed ceremonią.
Rodzice ochrzczonego dziecka, są zobowiązani do wychowania go w wierze. Co to oznacza? Nie tylko wspólną naukę katechizmu, ale i budowanie jego więzi z Panem Jezusem. Uświadomienie dziecku, jak wspaniałe jest życie w przyjaźni z Bogiem – to najtrudniejsze zadanie rodzicielstwa. Tutaj z pomocą przychodzą nam rodzice chrzestni. Właśnie z tego powodu, ich odpowiedni wybór jest tak ważny.
Rodzice chrzestni, powinni być głęboko wierzący, aby mogli służyć pomocą nowo ochrzczonemu w każdym momencie. Odpowiednie wskazówki, co do wyboru chrzestnych, znajdują się zarówno w Katechizmie, jak i w Kodeksie Prawa Kanonicznego. W razie wątpliwości możemy poprosić o poradę kapłana. Pamiętajmy jednak, że rola rodziców chrzestnych, mimo, że istotna, nigdy nie może polegać na wyręczaniu rodziców naturalnych.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1213 – Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”.