s. Dominika Paluch SNDS

W parafii od 2018 roku.

przełożona wspólnoty, katechetka
Nr tel. Wspólnoty: +48 17 860 91 70

s. Anna Ja Hka SNDS

W parafii od 2016 roku.

zakrystianka

 

s. Sylwia Rudnicka SNDS

W parafii od 2021 roku.

zakrystianka