Niedziela Słowa Bożego

Trzecia niedziela okresu zwykłego jest po raz piąty przeżywana w Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Ojciec Święty Franciszek pragnie, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu Słowa Bożego. Ten dzień ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem.
Zachęcamy do czytania Biblii i rozważania osobiście lub w gronie rodziny. Poniżej podajemy tekst Ewangelii na niedzielę.

Ewangelia według św. Marka na XV Niedzielę Zwykłą – rok B.
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien».
I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich».
Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. (Mk 6, 7-13)

Zachęcamy do czytania Pisma Świętego i korzystania z aplikacji mobilnych, jak np. Dzieło Biblijne, Pismo Święte.