Opiekun: ks. Wojciech Bober MS
Zelator: Piotr Król, tel. 660 910 319

Spotkania:
– w III czwartek m-ca, o 16:30 spotkanie w sali „La Salette” Domu Parafialnego i Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej, o 17.00 Eucharystia w dolnym kościele.

Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie…
Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący, poprzez swoje życie, modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Apostolstwo Dobrej Śmierci przy Parafii MB Saletyńskiej zostało założone 11.10.2009 r. Jego pierwszą zelatorką-założycielką była Genowefa Czarnosz, zm. 24.11.2021 r.
Apostolstwo jest otwarte dla każdej osoby pragnącej włączyć się do modlitwy. Serdecznie zapraszamy i cieszymy się z każdego członka naszej Wspólnoty niezależnie od stanu i wieku.

Apostolstwa Dobrej Śmierci zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X w 1908 r. Centrala ADS (Association Notre-Dame-de-la-Bonne-Mort) znajduje się w Tinchebray (Francja). Już od roku 1918 zelatorzy Apostolstwa działali na terenie Polski. Działalność zelatorską prowadził m.in. kapucyn o. Ignacy Zomżyc. Po II Wojnie Światowej działalność stowarzyszeń katolickich w Polsce została zniesiona przez władze komunistyczne. W 1982 r. ogólnopolskim zelatorem został ks. Piotr Żelichowski ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny. W 1986 r. do Apostolstwa należało już kilka tysięcy osób. W 1987 r. kard. Józef Glemp udzielił pozwolenia na otworzenie oficjalnego centrum na Polskę w Górce Klasztornej przy Sanktuarium NMP Niepokalanie Poczętej.

Historia Apostolstwa Dobrej Śmierci ściśle związana jest z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Przystępujący do Apostolstwa wyrażają zgodę na wpisanie do Księgi Członków, co stanowi zewnętrzny wyraz powierzenia ostatnich chwil swego życia opiece Matki Bożej. Członkowie nie są zobowiązani do żadnych opłat. Zachęca się członków do uczestniczenia w dniach skupienia i rekolekcjach odbywających się w różnych regionach Polski. Apostolstwo w sposób szczególny czci Matkę Bożą Bolesną oraz św. Józefa jako Patronów dobrej śmierci. Przez dobrą śmierć rozumie się stan bycia pojednanym z Bogiem, czyli stan łaski uświęcającej w chwili własnej śmierci. Zelatorzy i członkowie uczestniczą w przywilejach i łaskach, będących owocami odprawianych w ich intencji Mszy Świętych. Apostolstwo propaguje formę modlitwy medytacyjnej znanej jako Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej.

Koronka otrzymała specjalne odpusty nadane przez papieży: Benedykta XII, Klemensa XII i Klemensa XIII. Matka Boża zwróciła się do św. Brygidy: „Spoglądam na ludzi żyjących na ziemi i szukam między nimi tych, którzy by rozmyślali nad Moimi boleściami, lecz niestety mało takich znajduję. Zapominają o Mnie. A ponieważ mało ludzi pamięta o Moich boleściach, które cierpiałam dla nich, to przynajmniej ty nie zapominaj, córko Moja i naśladuj Moją cierpliwość w dolegliwościach”.
W XVIII wieku wielki czciciel Maryi, św. Alfons Maria Liguori, przypomniał o Koronce w swoim dziele „O łaskach Matki Najświętszej”. Święta Elżbieta z Hesji, niemiecka zakonnica i mistyczka, miała wizję, w której Jezus objawił następujące obietnice odnośnie nabożeństwa do Boleści Matki Bożej:
1. Kto będzie wzywał Matkę Bożą przez Jej cierpienia, ten przed śmiercią zasłuży na to, że odprawi prawdziwą pokutę za wszystkie swoje grzechy.
2. Będę strzegł tych czcicieli w utrapieniach, które nawiedzać ich będą, a zwłaszcza w chwili ich śmierci.
3. Wyryję w nich pamięć o mojej męce, a w niebie dam im za to nagrodę.
4. Czcicieli takich umieszczę w rękach Mojej Matki, Maryi, żeby Ona nimi dysponowała według swej woli i żeby im wyprosiła wszystkie łaski, których pragnie dla nich.
Jezus powiedział do włoskiej mistyczki bł. Weroniki Nagroni z Bianasco: „Drogimi są dla Mnie łzy wylane w rozmyślaniu nad Męką Moją. Lecz łzy wylane nad boleściami Matki Mojej jeszcze bardziej Mnie poruszają. Tak bardzo kocham Moją Matkę” (Królowa Różańca Świętego, nr 15, 2015).

Strona internetowa: Apostolstwo Dobrej Śmierci – Górka Klasztorna.