„A więc moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi…” z orędzia Matki Bożej z La Salette

W Zgromadzeniu Misjonarzy Saletynów do kapłaństwa przygotowują się kandydaci, którzy chcą dobrowolnie odpowiedzieć na wezwanie Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny i orędzia Pięknej Pani z La Salette.

Informacje o formacji i posłudze Zgromadzenia znajdują się na stronach:

Duszpasterstwo Powołań
Zgromadzenie Misjonarzy Saletynów Prowincja Polska
Wyższe Seminarium Duchowne Księży Misjonarzy Saletynów

Modlitwa o powołania
Panie Jezu Chryste, powołaj wielu młodych, aby jako kapłani, bracia i siostry zakonne, pracowali w Twojej winnicy, prowadząc do Ciebie Tych, za których oddałeś na krzyżu swoje życie. Niech zupełnie poświęcą się osiąganiu doskonałej miłości w służbie Królestwa Bożego, dla budowania Kościoła i zbawienia świata.
Pojednawczyni grzeszników, spraw, aby Twoi synowie byli dla świata znakiem zwiastującym chwałę niebieską.
Amen.


Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

1565 – Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale „do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii”.