Opiekunowie:
ks. Maciej Wilczek MS
E-mail: matatjahu19@gmail.com

Spotkania w Domu Parafialnym, sala Rotundy:
– środa o 19:30, Grupa Postakademicka,
– czwartek o 18:30 Msza Św. w kościele i około 19:15 spotkanie w salce DA Rotunda, Grupa Studencka.

W niedziele o 20:00 – Eucharystia.

Duszpasterstwo Akademickie „Rotunda” działa przy Parafii pw. MB Saletyńskiej od wielu lat. Duszpasterstwo gromadzi studentów wyższych uczelni miasta Rzeszowa. W spotkaniach regularnie uczestniczy 20 osób.

Celem jaki stawia sobie DA „Rotunda” jest zaproszenie młodzieży studiującej i osób związanych ze światem akademickim do poznawania rzeczywistości Kościoła i umożliwienie dojrzewania w wierze, w ramach wspólnoty. Szczególnie ważne wydaje się zaproszenie do świadomego i aktywnego udziału w życiu wspólnoty Kościoła ze względu na zauważalne zjawisko utraty zaangażowanie w życie Kościoła  w momencie ukończenia studiów i przejścia do samodzielnego życia.

Ponadto młodzież studencka ma możliwość uczestniczenia w spotkaniach modlitewnych w ramach Duszpasterstwa młodzieży przy naszej Parafii: nabożeństwa w październiku, maju i czerwcu, drogi krzyżowe, czuwania Taizé.

Nasze Duszpasterstwo organizuje rekolekcje adwentowe i wielkopostne. W ramach DA organizujemy kilka razy do roku wyjazdy dla studentów. Mają one charakter rekreacyjny, dają możliwość integrowania się grup istniejących w ramach duszpasterstwa, również stanowią okazje do formacji młodzieży.

Spotkania Duszpasterstwa Akademickiego stanowią dobrą okazję do zaproszenia młodzieży do włączenia się w życie wspólnot istniejących przy naszej Parafii (Neokatechumenat, Saletyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji, Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym), gdzie młodzież może liczyć na ewangelizacje, formację i głębsze poznanie Kościoła.

Zapraszamy na Facebooka: Rotunda