Prezbiterzy:
ks. Wojciech Bober MS
ks. Roman Gierek MS
ks. Piotr Korbecki MS
ks. Grzegorz Różycki MS
ks. Maksymilian Lorens
ks. Jerzy Przybyło
ks. Dawid Rachwał

Jakie są cele Drogi Neokatechumenalnej?

Duch Święty działa w Kościele różnymi drogami. Jednym z owoców Jego działania jest niewątpliwie Droga Neokatechumenalna, która powstawała spontanicznie i oddolnie, ale była jednocześnie kształtowana przez stałe i żywe odniesienie do oficjalnych urzędów kościelnych zajmujących się realizacją uchwał soborowych.

Sprawą, która od samego początku stanowiła centrum doświadczenia neokatechumenalnego, był powrót do samych podstaw życia chrześcijańskiego, czyli do ewangelicznej wiary i chrztu jako realnie przenikających i kształtujących całe życie. A ściślej, chodziło o odkrycie i dowartościowanie samego przygotowania do chrztu, czyli katechumenatu, w którym zostają ukształtowane zasadnicze zarysy wiary chrześcijańskiej, tak, aby właśnie ona stała się czynnikiem konstytuującym życie ochrzczonego. Ponieważ jednak w większości przypadków chodziło i nadal chodzi o ludzi już ochrzczonych, którzy odkryli brak świadomie przeżytej inicjacji chrześcijańskiej, mówi się o neokatechumenacie.

Św. Jan Paweł II w jednym z przemówień do wspólnot neokatechumenalnych powiedział: „To prawda, że jest wielu ochrzczonych w świecie. Jest to jeszcze na pewno mniejszość wśród obywateli świata, ale jest ich dużo. Nie wiem jednak, ilu wśród tych ochrzczonych jest takich, którzy świadomi są swego chrztu, świadomi oczywiście nie samego faktu, że są ochrzczeni, ale świadomi tego, co to oznacza być ochrzczonym, co oznacza chrzest”. Dnia 11 maja 2008 roku Stolica Apostolska zatwierdziła definitywnie Statuty Drogi Neokatechumenalnej.

Do Wspólnoty można wejść przez uczestnictwo w katechezach.

Obecnie w Parafii jest 7 Wspólnot.