Moderator Rejonu MB Saletyńskiej, opiekun – 1, 4 Kręgu:  ks. Władysław Wichniarz MS
Opiekun – 2 Krąg: ks. Czesław Hałgas MS
Opiekun – 3 Krąg: ks. Michał Gierut MS
Odpowiedzialni za Diakonię Życia w diecezji: Agnieszka i Mariusz Trojnar – 3 Krąg.

W Parafii działają cztery Kręgi Rodzin. Krąg stanowi 4-6 małżeństw, które raz w miesiącu spotykają się na spotkaniach modlitewno-formacyjnych. Biorą również czynny udział w życiu Parafii, poprzez cotygodniową, niedzielną posługę na Mszy Św. o godz. 12:30 oraz oprawę liturgiczną podczas innych uroczystości kościelnych. Ponadto w okresie wakacyjnym małżeństwa uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych.

Spotkanie miesięczne Kręgu Rodzin składa się z następujących 3 stałych części.

Dzielenia się życiem:
– wydarzeniami, radościami, troskami itp. podczas symbolicznego posiłku.

Modlitwy:
– dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze Słowem Bożym,
– tajemnica różańca.

Formacji:
– dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego,
– omówienie nowego tematu.

Strona internetowa: Domowy Kościół Rzeszów.